PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

Comportes tallafocs rectangulars
Avantatges i característiques constructives

Fàcil instal·lació.
Secció neta i pèrdues de càrrega mínimes.
Estanquitat a l’aire classe C segons EN1751.
Temperatura màxima de l’aire en condicions normals: 70ºC.
Resistència al foc

Diàmetres disponibles (mm)

de 200mm a 630mm.