PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

MANEGUETS TALLAFOCS
Models

Manguet tallafocs per paret o sostre amb tub de Polietilè.
Manguet tallafocs per tub PVC, PP o PE

Característiques generals

Túnel de xapa galvanitzada.
Bandes intumescents (140 º C)
100% de pas lliure.
Resistent a l’aigua.

Diàmetres disponibles (mm)

de 100mm a 200mm.