PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

CARTUTXOS TALLAFOCS
Models

Cartutxos tallafocs circulars
Cartutxos tallafocs amb boca d’extracció

Característiques generals

Túnel d’acer galvanitzat.
Element obturador: papallona de material refractari.
Junta intumescent al voltant del túnel.
Junta d’estanqueïtat de cautxú.
El tancament de el pas d’aire es realitza per fusió del fusible tèrmic a 72ºC.
El mecanisme està situat a l’interior del túnel.
Pot subministrar-se amb final de carrera.
Dimensió mínima de l’orifici a la paret.

Diàmetros disponibles (mm)

de 100mm a 200mm