PROTECCIÓ PASSIVA CONTRA EL FOC

Comportes tallafocs circulars
Dissenyada per instal·lar-se a conductes de ventilació circulars a través d’una paret per evitar la propagació de foc entre dues zones diferents.

Avantatges i característiques constructives

El túnel de la comporta està fabricat en xapa i la clapeta amb material refractari, exempt d’amiant.
Mecanisme de control desplaçat de centre de la comporta el que permet una perfecta intercalació a la paret. El mecanisme quedarà instal·lat en un dels costats de la paret facilitant el seu accés i manipulació.
Material resistent a la humitat (no s’ha d’instal·lar a la intempèrie).
Junta de Estanquitat de material intumescent que en cas d’incendi solda la clapeta amb el cos de la comporta.

Diàmetres disponibles (mm)

de 200mm a 630mm