Conductes de fibra de vidre

Aïllaments exteriors de conductes
Els conductes de Climatització de tipus metàl·lic requereixen d’un aïllament tèrmic que permeti reduir les pèrdues de calor i eviti l’aparició de condensacions, de manera que es compleixi amb els requisits legals.

Materials

Els sistemes d’aïllament que s’utilitzen habitualment per a aquest tipus d’aplicacions consisteixen en:
Fibra de Vidre.
Llana de Roca.
Escumes Elastoméricas.
Etc.