Difusors i reixetes

Comportes de caudal constant
Regulador de caudal constant mecànic

Presió

MÍnima de 50 Pa
MÀxima de 1000 Pa

Regulador de caudal constant rectangular mecànic.

Presió

Mínima de 50 Pa
Màxima de 1000 Pa