Difusors i reixetes

Comportes
Comportes de regulació manual emprades per al equilibrat d’instal·lacions de climatització. També són utilitzades en instal·lacions de ventilació per al tancament de conductes.

Fabricades en xapa d’acer galvanitzada.
Regulació manual o motoritzades
Estanques o Simples
Rectangulars o circulars